Upravno vijeće

Javnom vatrogasnom postrojbom Opatija upravlja Upravno vijeće koje se sastoji od pet članova. Po jednog člana Upravnog vijeća imenuju gradonačelnik/načelnici osnivača JVP Opatija, jednog člana imenuje Sindikat, a predsjednika Upravnog vijeća imenuje Gradonačelnik Grada Opatije. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Sazivanje sjednica, utvrđivanje dnevnog reda, način rada i odlučivanje pobliže se uređuju Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

Sjednice Upravnog vijeća su javne, bez prava glasa i mogućnosti raspravljanja. Sjednici mogu prisustvovati do dvije osobe. Zahtjev za praćenje rada sjednice može se podnijeti najkasnije do 14:00 sati prethodnog dana prije dana održavanja sjednice. Zahtjev se podnosi na e-mail: mail@vatrogasci-opatija.hr

Skip to content