Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Javna vatrogasna postrojba Opatija, ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama.

[postlist id=24882]