Zaključci s 2. sjednice Upravnog vijeća JVP Opatija