Zaključci i Odluke s 1. sjednice četvrtog saziva Upravnog vijeć