Statistika-intervencija-JVP-Opatija-za-2016-godinu