Ostvarenje programa rada i razvoja JVP Opatija I-VI 2018 s potp