Odluka o vrstama i cijenama usluga JVP Opatija, Cjenik