Odluka o izmjeni Poslovnika o radu Upravnog vijeća JVP Opatija