obavijest o zabrani loženja vatre na otvorenom prostru