Sukladno informaciji iz objavljenog oglasa za prijam na navedeno radno mjesto, podnositelji prijave koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa te čija je prijava pravovremena i uredna bit će pozvani telefonskim pozivom i putem e-maila na pisanu provjeru teorijskog znanja, koja će se održati u utorak 09.05. u 16 sati u prostorijama osnovne škole “Rikard Katalinić Jeretov” na adresi Nova cesta 53. Podnositeljima prijave koji ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa ili čija prijava nije pravovremena ili uredna, poštom je upućena pisana obavijest u kojoj su navedeni razlozi za nemogućnost sudjelovanja u daljnjem postupku.
O danu, vremenu i mjestu održavanja intervjua podnositelji prijave koji steknu uvjete za daljnju fazu postupka bit će pravovremeno obaviješteni.

Skip to content