Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - 2016